Rechtsmiddelen

0

Hoger beroep
Na de uitspraak van de rechter kan de verdachte of de officier van justitie bezwaar aan tekenen tegen de uitspraak. Dit moet gebeuren binnen 14 dagen na de uitspraak van de rechter. Op dat moment ga je in hoger beroep en wordt je zaak door een andere rechter van het hoger gerechtshof opnieuw beoordeeld. Deze beoordeling staat volledig los van de voorgaande uitspraak. Er kan dus ook gekozen worden om opnieuw onderzoek te doen naar de bewijzen. De rechter kan uiteindelijk  twee dingen doen. De uitspraak van de voorgaande rechter bevestigen of zij komen met een inhoudelijk andere uitspraak. Wanneer je het ook met deze uitspraak niet eens bent, kunt u nog beroep in cassatie stellen. 

Strafblad
Iedereen die ooit als verdachte bij een misdrijf in aanmerking komt, wordt geregisteerd in de justitiele documentatie. Lichte overtredingen worden niet in de documentatie opgenomen. Betrokkenheid bij misdrijven en andere ernstige delicten worden wel opgenomen. Dit wordt ook wel strafblad genoemd. Over het algemeen is de bewaartermijn van lichte overtredingen 5 jaar. Voor ernstige misdrijven is dit ten minste 30 jaar. Zedenmisdrijven worden levenslang bewaard. Elke werkgever kan een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Deze wordt in ieder geval uitgegeven wanneer de naam niet voorkomt in de justitiele documentatie.

Verschil misdrijven en overtredingen
Het is van groot belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Er wordt bij beiden gebruik gemaakt van een andere strafbepaling. 

Verschillen

Delen

About Author