Medeplegen

0

Daders die samen een misdrijf voorbereiden en tot uitvoering brengen worden ook wel medeplegers genoemd.

Het belangrijkste is hier of zij als gelijkwaardige partners de misdaad hebben voorbereid. Wanneer dit het geval is, zijn zij samen verantwoordelijk en kunnen zij als 2 daders gestraft worden. De exacte taakverdeling is hierbij niet aan de orde.

Uitlokken
Deze vorm van deelneming wordt ook wel uitlokken genoemd. Hierbij is het geval dat een persoon de ander op het idee brengt om een misdrijf te plegen. Deze uitlokker onderdrukt andere personen om op die manier zelf buiten de uitvoering te blijven. Toch is deze persoon weldegelijk strafbaar, ondanks dat dat hij zelf niet direct was betrokken bij de daad zelf.

Delen

About Author