Leeftijden in het strafrecht

0

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Deze dader is zo jong, dat hij/zij de gevolgen van zijn daden niet niet kan overzien en daarom buiten het strafrecht moet blijven.

Jongeren in de leeftijd 12-18 vallen onder het jeugdstrafrecht. Echter heeft de rechter de mogelijkheid om het strafrecht voor meerderjarigen al toe te passen op jongeren vanaf 16 jaar. Dit mag in verband met de zwaarte van het misdrijf, vanwege het persoon van de dader of vanwege de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd. 

Andersom heeft de rechter ook de mogelijkheid om het jeugdstrafrecht toe te passen op jongeren die al wel 18 maar nog geen 21 jaar oud zijn. Dit mag in verband met de persoon van de dader of vanwege de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is gepleegd.

Delen

About Author