Jeugdstrafrecht

0

Dit is een vrijheidsstraf, waarbij de jongere doorbrengt in een justitiele jeugdinrichting. Voor jongeren onder de 16 jaar, mag deze straf maximaal 1 jaar duren. Voor jongeren boven de 16 jaar, geldt een maximum van 2 jaar. Deze straf wordt alleen opgelegd wanneer de veroordeelde een misdrijf heeft gepleegd. Na een overtreding is jeugddetentie niet mogelijk. 

Geldboete
De rechter kan de jongere een geldboete tot maximaal 3200€ opleggen. 

Taakstraf
Bij een taakstraf kan de rechter kiezen uit een werkstraf of een leerstraf. Een werkstraf bestaat uit een x aantal uur onbetaalde arbeid bij bijvoorbeeld kringloopwinkels. Een leerstraf kan bestaan uit het volgen van een cursus of training. Als laatste is de arbeid waarmee de aangerichte schade kan worden hersteld. 

Maatregelen

Er bestaan 5 maatregelen voor jongeren.

1. Plaatsing in inrichting voor jeugdigen (pij)
2. Gedragsbeinvloedende maatregelen
3. Onttrekken aan het verkeer
4. Ontnemen van werderrechtelijk verkregen voordeel
5. Schadevergoedingsregel

Delen

About Author