De Raad voor de Kinderbescherming

0

De Raad voor de Kinderbescherming heeft als taak informatie te verzamelen over uw kind. Deze informatie moet de Officier van Justitie helpen met de beslissing over het kind.

De politie meldt zich bij de Kinderbescherming en deze Raad zal contact opnemen met u om een afspraak met u en uw kind te maken. Een medewerker gaat in gesprek met uw kind om meer te weten te komen over de persoonlijke omstandigheden van uw kind. Meestal blijft het bij één gesprek, en kan de medewerker het onderzoek afsluiten. Zij brengen dan een advies uit aan de Officier van Justitie. Wanneer de raadsmedewerker het nodig acht, kan hij echter ook besluiten om nog met andere mensen te gaan praten. Met bijvoorbeeld de huisarts of een leraar van het kind.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het strafbare gedrag van uw kind voortkomt uit problemen die uw kind heeft, kan de Raad nader onderzoek laten verrichten door een psycholoog of een psychiater. In dat advies van de Raad van de Kinderbescherming staat onder andere welke straf volgens de Raad opvoedkundig gezien het beste is voor uw kind. De kinderrechter zal uiteraard het advies van de Raad ook betrekken bij zijn oordeelsvorming over wat de juiste straf voor het kind.

Delen

About Author