De kinderrechter

0

Een kind mag maximaal 3 dagen en 15 uur op het politiebureau verblijven zonder dat hij bij een rechter is geweest. Daarna moet uw kind worden vrijgelaten of voorgeleid worden bij de kinderrechter. 

Wanneer uw kind voor de kinderrechter wordt geleid mag u als ouders daarbij aanwezig zijn. De rechter zal ook uw mening vragen over het vastzitten van uw kind. De vraag die tijdens de voorgeleiding vooral centraal staat is of uw kind langer vast moet blijven zitten. In dat geval wordt uw kind in bewaring genomen. Deze bewaring gaat om een termijn van 14 dagen. Er wordt in deze fase nog absoluut geen beslissing genomen over de schuld of onschuld van uw kind. Bij de bepaling over de bewaring, wordt gekeken naar de ernst van het delict en of u kind al eerder in aanraking is geweest met politie en justitie. Wanneer dit het geval is, is de bedoeling dat uw kind zo snel mogelijk wordt overgeplaatst naar een penitentiaire inrichting voor jeugdigen.

In deze 14 dagen bewaring zijn er twee mogelijkheden.Uw kind kan worden vrijgelaten of opnieuw naar de rechtbank worden gebracht waar de officier van justitie een nieuw verzoek zal indienen om het kind langer vast te houden door middel van een vordering gevangenhouding. Er zullen dan 3 rechters kijken of de vordering dient te worden toegewezen. De ouders mogen hier ook bij aanwezig zijn. Als de rechters de vordering toewijzen, kan uw kind voor maximaal 90 dagen worden vastgehouden. Dat kan in één keer worden toegewezen of in termijnen van telkens 30 dagen. Voordat de 90 dagen gevangenhouding zijn afgelopen, moet de zaak op zitting worden gebracht.

Delen

About Author