Dagvaarding

0

De officier van justitie zal de zaak aan de rechter voorleggen op het moment dat er genoeg bewijs is verzamelt tijdens het voorbereidend onderzoek. In de dagvaardig staat precies omschreven welk strafbaar feit u ten laste wordt gelegd. Het is een oproep om voor de rechter te verschijnen. Ook staat er vermeld waar en wanneer u verwacht wordt bij de rechtbank.

Delen

About Author