Contact met familie of vrienden

0

Wanneer u bent aangehouden en op het politiebureau word vastgehouden in verband met verhoor, kunt u op de meeste politiebureaus u familie telefonisch bereiken. Zij kunnen op dat moment  kleding en voedsel voor u komen brengen. 

Het is echter mogelijk dat de rechter-commissaris of officier van justitie u in het kader van de inverzekeringstelling beperkingen oplegt. Dit is meestal alleen het geval bij zeer ernstige delicten in die in organisatorisch verband plaatsvonden. Wanneer beperkingen zijn opgelegd, mag u alleen contact hebben met uw advocaat en bepaalde functionarissen. Uw advocaat mag op dat moment ook geen berichten van u doorgeven aan familie of vrienden.Wilt u toch tijdens uw beperkingen contact hebben met uw familie dan kunt u een brief versturen. Dit kan echter alleen met toestemming van   de rechter-commissaris of van de de officier van justitie.

Delen

About Author